Dnešní doba je velmi rychlá a intenzivní a klade na člověka vysoké nároky v mnoha směrech. Každého navíc potkávají v životě různé události od svatby a rozchodu přes založení rodiny, výchovu dětí nebo smrt blízkého člověka až po změnu zaměstnání a mnohé další. Je důležité si uvědomit, že nejen negativní, ale i pozitivní faktory mají moc dostat člověka velmi snadno do nepohody, zvláště pokud se jich sejde více a v krátkém čase. Nicméně přehltit dokáží člověka i zdánlivě méně významné vlivy jako například vyčerpávající studium nebo práce, finanční anebo neustálá časová tíseň, tlak na plnění všech životních rolí či jejich změna, zdravotní potíže, nedostatek času pro sebe a zanedbávání vlastních potřeb nebo třeba přílišná vnímavost vůči podnětům z okolí. Stačí si představit, jak vypadá náš běžný všední den. Kolik lidí jen s povzdechem říká: „Kéž by měl den aspoň o pár hodin víc!“.

K čemu může časem dojít

Každý z nás je vybaven jinou mírou přirozené odolnosti. Ti méně odolní se většinou nedokáží se všemi vlivy a okolnostmi tak jednoduše a rychle vypořádat a zejména při delším působení nepříznivých faktorů či při nakupení významných událostí se u nich mohou rozvinout psychické a fyzické potíže. Pokud k tomu dojde, je pak pro člověka o to těžší vzniklou situaci řešit, a proto i zde platí, že prevence je klíčem k úspěchu. To znamená už dopředu na sobě a na svém životě pracovat tak, abychom předcházeli nepříjemným situacím (například v komunikaci s blízkými či kolegy) a pokud takové situace nastanou, a ony nastanou, pak je dokázali lépe zvládat a úspěšně řešit. 

Moderní člověk přece všechno zvládne 

Kdepak, to je mýtus. Je zcela normální a pochopitelné, že jeden člověk prostě nemůže dlouhodobě a dobře zvládat vše. Anebo může, ale za jakou cenu? Na čí úkor? S jakou újmou? Proto, pokud je tohle i váš případ, není důvod se za to stydět – nejste v tom sami! Toto téma řeší spousta lidí a možná jsou i ve vašem okolí, jen to na sobě nedávají znát.

Narovinu

Stěžejní je přiznat si, že se vás to týká. Že všechno nezvládáte tak, jak byste chtěli. Že je pro vás život možná až příliš náročný. Že jste vyčerpaní a nemáte sílu složitější věci řešit. Že jste smutní, naštvaní, podráždění, nespokojení, negativní, nevýkonní, v nepohodě. Že zkrátka potřebujete pomoc. Odložit stud a říct si o pomoc není trapné, nýbrž chvályhodné, není to selhání a slabost, nýbrž projev odvahy a vůle.

Důležitost zpětné vazby

Fungování celého lidského organizmu je založeno převážně na principu zpětné vazby. Jde tedy o pro člověka zcela přirozený mechanizmus, a to nejen co se týče těla, ale také mysli. Pomocí zpětné vazby člověk dostává mnoho informací, vyhodnocuje je a na základě toho se pak lépe orientuje a řídí své kroky. Když jakákoli forma zpětné vazby, nebo také reakce či hodnocení, chybí, začneme se ztrácet a nevíme kudy kam. Bylo mé rozhodnutí správné? Udělal jsem to dobře? Mám postupovat dál stejným způsobem? Život se najednou stává ještě složitějším. My sami se však dostatečně objektivně zhodnotit neumíme. Proto jedním z nejvýznamnějších přínosů koučinku je právě poskytování nepřímé zpětné vazby, kdy klient si k ní pomocí vedení kouče dochází sám.

Koučink umí mnohem víc

Jedním z hlavních principů koučinku je dovést klienta k novým uvědoměním a zjištěním, která mu pak dále pomohou řešit danou záležitost. Představit mu nové úhly pohledu, z nichž na svou situaci ještě nenahlížel. Pomoci mu vnímat, tedy vidět, představit si, slyšet a cítit, co mu dosud unikalo. Každý z nás je formován mnoha různými individuálními faktory vnitřními a vnějšími a má jiné nastavení mysli. Z toho vyplývá pouze omezené spektrum nápadů a pohledů a neschopnost uvažovat mimo hranice své mysli – nevidíme všechny možnosti, pouze ty, které zapadají do našeho rámce. Člověk tak pro řešení a lepší zpracovávání toho, co v životě prožívá, potřebuje druhou, nezaujatou, osobu. Nejefektivnější volbou je zkušený kouč. Aniž by jakkoli radil a hodnotil, dokáže klientovi díky systematickému rozhovoru za poměrně krátký čas pomoci se zorientovat v životě, ujasnit si priority a nalézt příčiny nespokojenosti a neklidu. Často v průběhu sezení postupně vyvěrají na povrch další a další související témata, která klient potřebuje řešit, a koučink se tak stává komplexním nástrojem vedoucím k nalezení větší celkové spokojenosti, vnitřního klidu a harmonie v životě.

A co ještě umí?

Velmi často pracujeme s cíli, sny a projekty v pracovní a osobní sféře, a to od prvotního zadání přes analýzu situace a možností, plánování a posílení motivace klienta až k úspěšnému dosažení či realizaci stanovených cílů. Dále koučink představuje elegantní a efektivní formu pomoci pro vás:

  • kteří se potřebujete lépe zorientovat ve svém životě, pojmenovat své potřeby a ujasnit si priority
  • kteří byste chtěli vyřešit určitý problém, nezdravé chování či omezující přesvědčení 
  • které čeká více i méně důležité rozhodnutí v jakékoli oblasti nebo si zkrátka nevíte v dané situaci rady
  • které čeká důležitý rozhovor (s partnerem, nadřízeným apod.) nebo jste měli konflikt s druhou osobou a chtěli byste ho lépe zpracovat 

Profitovat bude bezpochyby každý, kdo se chce v životě posunout, komu záleží na jeho osobním růstu a rozvoji a chce na sobě pracovat. 

Nečekejte

Těžkosti se samy nevyřeší. Nepříjemné situace se nám budou dít pořád. Hroší kůže nám nenaroste ze dne na den. Sami si rychle a účinně většinou nedokážeme poradit. Říct si o pomoc není slabost. Naopak, sebrat odvahu a přiznat si, že potřebuji pomoc, může zabránit mnoha dalším ještě nepříjemnějším událostem. 

Neodkládejte proto své rozhodnutí začít o sebe pečovat a využijte pro to nesmírně zajímavou metodu, jakou transformační koučink je. Ráda vám v tom pomohu! Nebudete litovat!

 

Koučink srdečně doporučuji každému, kdo se chce v životě posunout a chce na sobě pracovat. Zkušenost je nepřenositelná, a tak nejlepší volbou je zažít koučování na vlastní kůži a objevit jeho obrovskou hodnotu a potenciál!

Spokojeným klientem můžete být i Vy!