Služby

Transformační koučink je specifický způsob, jak získat nové úhly pohledu, cenná uvědomění a hledané odpovědi. Dobře mířené otázky a AHA momenty vás posouvají kupředu na cestě k cíli či při řešení problémů.

NLP (neuro-lingvistické programování) je dalším mocným nástrojem pro každého z nás – od zaneprázdněného podnikatele po maminku na mateřské dovolené, který může nevšedním způsobem pomoci lépe zvládat slasti a strasti všedních dní a překonat všechny ty rozličné strachy, špatné návyky, přesvědčení a nechuť, které naši mysl limitují a brání větší lehkosti bytí a žití.

Pojďme společně objevit, jak může transformační NLP koučink efektivně změnit i váš život k lepšímu!

 

Váš posun = moje radost.

Jakým oblastem vašeho života se můžeme věnovat?

Potřeby, priority, hodnoty, cíle a sny

 

 • pohled na váš život jako celek
 • identifikace oblastí s potenciálem růstu/potřebou zlepšení
 • identifikace vlastních potřeb a priorit a jejich naplňování
 • cíle a sny, smysl života, poslání
 • překonávání výzev, dosahování cílů/plánů
 • plánování a efektivní využití času
 • motivace a akce

Osobní rozvoj a kontinuální životní růst

 • oblast času pro sebe, naplňování svých vyšších potřeb
 • oblast vztahů včetně zdravého vztahu k sobě
 • budování zdravého sebevědomí a sebehodnoty
 • nastavení osobních hranic
 • práce se strachem, obavami a úzkostí
 • odstraňování zlozvyků, nechutí, prokrastinace a nezdrojových stavů
 • zpracování konfliktů a nepříjemně vnímaných událostí z minulosti
 • budování a posílení vnitřních zdrojů

Work-life balance, soulad, harmonie

 • oblast kariéry, rodiny/vztahů a volného času
 • nastavení vyhovujícího a funkčního režimu
 • životní úklid 
 • zaměření na prožitek tady a teď – žití v přítomnosti
 • psychická stabilita a odolnost, práce se stresem
 • nácvik relaxačních technik

Kariéra, profesní uplatnění

 • nalezení vlastních životních hodnot, profesních snů a plánů
 • ujasnění potřeb v oblasti kariéry, work-life balance (viz výše)
 • profesní talent a změna zaměstnání
 • analýza vnitřních zdrojů, posílení silných stránek
 • syndrom vyhoření, nalezení vnitřní motivace
 • odkládání, disciplína, vůle

Oslovilo Vás něco z výše uvedeného?

Cítíte, že potřebujete zapracovat na určité oblasti? Že je čas na změnu?

Pojďme s tím něco udělat!

Často kladené otázky

Co je koučink?

Koučink je specifická forma rozhovoru, díky které klient získává nové úhly pohledu a nová uvědomění a odpovědi. Přináší rovněž překvapivé otázky a cenné AHA momenty, jež klienta posouvají kupředu na cestě k cíli či při řešení problémů. Jedná se tedy o velmi efektivní způsob práce na sobě samém, kdy výrazného posunu je dosaženo mnohem rychleji, než kdyby se jej klient snažil docílit sám. Klíčovým principem je fakt, že veškeré odpovědi si v sobě nosí klient (akorát o tom mnohdy neví) a kouč mu je pomáhá nalézt. 

Co koučink není?

Nejedná se o obyčejné přátelské povídání, psychoterapii ani mentoring. Není to něco, co vám může poskytnout každý – dobrý kouč má za sebou stovky hodin tréninku a vnímá aspekty, které by běžného člověka vůbec nenapadlo vnímat.

Kdo je kouč?

Kouč je v procesu koučování jakási šedá eminence – po celou dobu rozhovoru se drží v pozadí, ale jeho úloha je zcela klíčová. Vede rozhovor tak, aby sezení bylo pro klienta co nejpřínosnější. Je nestranný, nehodnotí, neradí. Na prvním místě podporuje. Věří v klienta. Motivuje, stimuluje, podněcuje, ale také překvapuje, odhaluje a provokuje. A v neposlední řadě inspiruje.

Samozřejmostí v přístupu kouče je diskrétnost a touha vám pomoci.

V čem se koučink liší od běžného rozhovoru?

Koučink je dovednost, možno také říci řemeslo nebo práce, jako každá jiná, tzn. člověk se ji musí nejprve naučit a poté dále trénovat a zdokonalovat se. Rozdíl oproti rozhovoru s příbuzným, partnerem nebo kamarádem spočívá právě v osobě kouče a jeho schopnostech, ve struktuře a obsahu sezení včetně rozmanitých technik a dále v mnoha nepatrných, ale stěžejních prvcích, které si klient ani neuvědomuje. Uvedené aspekty vedou ve výsledku k zaručenému posunu v řešené záležitosti (a často nejen v ní).

Co vám může koučink nabídnout? A co ne?

Pomocí koučovacích sezení lze řešit různé typy záležitostí jak pozitivních, tak negativních, v různých oblastech života – od mezilidských vztahů přes osobní rovinu po pracovní sféru a ještě mnoho dalších. Pracujeme s rozhodováním, konflikty, projekty a cíli, ale také s uvolněním těla a mysli, podvědomím a orientací ve složitosti života. Ideálním klientem jste tedy vy, které čeká více i méně důležité rozhodnutí v jakékoli oblasti, kdo máte před sebou nějaký plán, cíl, projekt a chtěli byste získat nové úhly pohledu či naplánovat efektivní cestu k jeho dosažení či realizaci, dále vy, kteří byste chtěli opravdu (vy)řešit nějaký problém nebo nezdravé chování negativně ovlivňující váš život, vy, které čeká důležitý rozhovor např. s partnerem, nadřízeným apod., a v neposlední řadě vy, kteří jste měli konflikt s druhou osobou a chtěli byste ho lépe zpracovat. NLP pak umožňuje efektivněji řešit strachy, nechuť, zlozvyky a omezující přesvědčení, ale také např. rozhodování nebo traumata z minulosti.

Je třeba si uvědomit, že většina témat, respektive situací, již nějaký čas v životě klienta probíhá a nelze je vyřešit za jedno sezení. Obecně platí, že čím déle taková situace trvá, tím delší doba a větší energie je zapotřebí k jejímu vyřešení.

Koučink nepomůže klientovi, který pomoct nechce. Jak je uvedeno výše, není to odborná psychoterapie ani primární léčba psychiatrických poruch, i když s některými lehčími si zkušený kouč také poradí. V mém osobním pojetí představuje koučink kromě efektivního způsobu řešení různých záležitostí formu psychohygieny a prevence rozvoje psychických potíží a lze jím doplnit odbornou terapii některých psychických poruch.

Kdo může a kdo naopak nemůže být klientem?

Klientem může být téměř každý. Nezbytná je chuť dané téma řešit, odhodlání a vytrvalost a spolupráce, stěžejní pro dobrý výsledek je taktéž opravdovost a upřímnost. Potenciálně spokojený klient přichází z vlastního rozhodnutí, zatímco člověk přicházející z donucení či s nechutí nebude ze sezení zdaleka tolik profitovat (avšak díky dobrému kouči si i takový člověk nové uvědomění odnese).

V naprosté většině případů nekoučujeme klienty s psychiatrickou diagnózou (zj. středně těžké a těžké poruchy).

Stačí mi jedno sezení?

Takto by se vlastně klient, kterému skutečně záleží na tom, aby se v určité oblasti posunul, ptát neměl. Koučink není zamýšlen jako jednorázová akce.

Existují případy, kdy v rámci jediného sezení dokážeme zpracovat zadané téma ke klientově spokojenosti – bývají to velmi konkrétní, relativně jednoduchá zadání. Nicméně vzhledem ke komplexnosti běžně řešených témat, potažmo života jako takového, jedno setkání obecně nestačí a téma/témata řešíme opakovanými sezeními podle potřeb klienta. Navíc se často při spolupráci ukáže, že klient potřebuje řešit ještě další související záležitosti, a tak se kouč stává dlouhodobým podporujícím společníkem klienta na cestě k jeho spokojenosti. Z dlouhodobé spolupráce klient profituje nejvíce.

Jak je uvedeno výše, většina situací probíhá v životě klienta již delší dobu a nelze je vyřešit za jedno sezení. Obecně platí, že čím déle taková situace trvá, tím delší doba a větší energie je zapotřebí k jejímu vyřešení.

Lze pořádat sezení online?

Pro maximální výsledek je ideální osobní setkání, kdy jsou patrné všechny aspekty komunikace na straně klienta. Jedině tak je možné plné napojení kouče na klienta. Koučovat online určitě také lze, avšak pouze při splnění technických a dalších předpokladů jako funkční kamera a mikrofon, sladění přenosu obou stran, ale také dobré osvětlení, možnost pohodlného sezení, dostatek prostoru kolem sebe a ticho – to vše hraje při koučinku (samozřejmě i naživo) důležitou roli. Z těchto důvodů tedy doporučuji alespoň první setkání uspořádat tváří v tvář. Nicméně ani pokud to možné není, se klient nemusí obávat, že efekt bude výrazněji ovlivněn.

Co když si chci některé věci nechat pro sebe - nechci se kouči zcela otevírat?

Každý profesionální kouč může klientovi zaručit diskrétnost. Není se třeba obávat ani jakéhokoli hodnocení – to není role kouče. Otevřenost a upřímnost a stejně tak odhodlání a chuť klienta danou věc řešit jsou naprosto nezbytné. Cílem kouče je mimo jiné navodit důvěry plnou atmosféru, která pomůže klientovi odložit obavy a stud. Kouč respektuje, když je pro klienta příliš brzy otevřít zvláště nepříjemné téma v plném rozsahu, a pozná, pokud klient úmyslně nespolupracuje anebo důležité související informace zatajuje. V takovém případě pak nelze očekávat maximální efektivitu procesu.

Co když je strůjcem mých problémů jiná osoba nebo okolnosti?

Na klientovy záležitosti se díváme ze všech možných úhlů pohledu a dáváme prostor i těmto scénářům. S přesvědčením, že moje problémy způsobil někdo druhý nebo že jsem oběť nepříznivých okolností, lze jistě pracovat. Zároveň se ale pozornost klienta snažíme přesměrovat na jeho samotného – pomoci mu se uvedeným nepříjemně vnímaným situacím postavit a lépe je zpracovávat tak, aby mohl dosáhnout spokojenosti, i když se lidé a okolnosti v jeho životě nezmění.

Potřebuji se nějak připravit nebo mít na sezení něco s sebou?

Koučink, zvláště pak delší sezení, může být pro klienta poměrně psychicky náročný. Neměla by mu tedy soustředěnost narušovat únava, nemoc nebo při online formě nevyhovující prostředí. Je dobré se na sezení krátce předem naladit a případně uklidnit rozvířené myšlenky či emoce, s čímž samozřejmě může pomoci i kouč přímo na setkání. Někdy jsou součástí aktivity jako psaní a kreslení, u online formy se tak může hodit papír a tužka. 

Cena se mi zdá vysoká, čím je daná?

Stát se profesionálním koučem s dostatkem vědomostí, dovedností a zkušeností stojí velké množství úsilí, času a finančních prostředků, a to vše se načítá při dalším vzdělávání a rozvoji.

Ještě důležitější je ale uvědomit si, jakou cenu má rychlý posun v životě, kterého by člověk sám dosáhl za dlouhý čas nebo nedosáhl vůbec. Zkrácení doby nespokojenosti, zoufalství a dalších nepříjemných prožitků na jedné straně a vyřešení palčivých situací přinášející radost, spokojenost, uvolnění, klid, svobodu a mnoho dalšího na druhé straně. Koučink je investicí do sebe a své cesty ke spokojenosti.


Je třeba též zohlednit, že každé sezení trvá 90 minut a takto je i vyčíslena cena. Mnozí terapeuti a koučové nabízí sezení v délce 60 minut nebo dokonce 45 minut, čemuž pak (i když ne vždy) odpovídá i nižší cena. Jsem přesvědčená, že 90 minut poskytuje dostatek času, abychom s klientem odvedli pořádný kus práce.


Čas od času bude vypsána akční nabídka nebo například soutěž. Právě nyní lze získat balíčky sezení se slevou 50%.

Jsou všichni kouči stejní?

Princip a cíl práce všech koučů je v podstatě vždy stejný, přestože adepti absolvují výcvik v různých institucích. Kouči se mohou lišit svým zaměřením – vztahy, osobní rozvoj, sport, manažerský a firemní koučink, aj. a nesporné rozdíly spočívají ve zkušenostech a absolvovaném vzdělání jednotlivých koučů (koučovací služby někdy nabízí i lidé, kteří žádným certifikovaným výcvikem neprošli). Avšak to, co dodává kouči jedinečnost, je jeho osobnost a charakteristická esence.

Spokojeným klientem můžete být i Vy!